กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

SYNERGY START FROM YOU

August 4, 2016

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2559 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จัดสัมมนาให้กับผู้จัดการสาขา ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ของบริษัท ในหัวข้อ SYNERGY START FROM YOU โดยมีเป้าหมายให้ผู้จัดการสาขามีความรู้ความเข้าใจ และสร้างมารถสร้างพลังร่วมในทีมงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้บริษัทได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม SYNERGY CHAIR โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 340 คน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter