กิจกรรม

Responsibility, Integrity & Ethics, Trust

SERVICE EXCELLENCE : SERVICE CULTURE

September 5, 2017เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 60 BSA จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

ให้กับพนักงานธุรกิจบริการ พื้นที่ภาคใต้
ดำเนินการโดย บก.บคท. ในหัวข้อ “วัฒนธรรมบริการ”
SERVICE EXCELLENCE : SERVICE CULTURE

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter