Operation & ผู้ช่วยช่าง ( ประจำโรงงานระยอง )

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 22 – 50 ปี
วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักร ในส่วนงานผลิต
ประสบการณ์: 1 - 2 ปี
รายได้: รายได้ตามประสบการณ์
ลักษณะงาน: ขนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
สนับสนุนงานในกระบวนการผลิต และซ่อมบำรุง
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter