พนักงาน 7-Eleven

สถานที่ปฏิบัติงาน: 7-Eleven ปตท.บางเดื่อ
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางเดื่อ, อำเภอ/เขต: เมืองปทุมธานี, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: อายุ 18-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ทำงานเป็นกะได้
รักงานบริการ
รายได้: 10,000 - 13,000 บาท
ลักษณะงาน: ให้บริการลูกค่าที่มาใช้บริการ
ดูแลความสะอาดภายในสาขา
จำนวน(อัตรา): 10
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter