พนักงานวิเคราะห์

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
รายได้: 15,000 - 17,250 บาท OT.10%
ลักษณะงาน: 1. ดูงานเอกสาร ในส่วนของการออกเลข สำเนา การส่ง รับ หนังสือ Memorandum กับหน่วยงานต่างๆ 2. ประสานงาน จองห้องประชุม จองรถ จองโรงแรม ให้พี่ๆในหน่วยงาน คป.ผยพ. 3. ติดตามผลงาน
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter