พนักงานปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมัน ปตท.ลำลูกกา
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: ลำลูกกา, อำเภอ/เขต: ลำลูกกา, จังหวัด: ปทุมธานี
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ค หรือ สาขาช่างอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 14,000 บาท OT
ลักษณะงาน: 1.งานปฏิบัติการรับน้ำมันทางท่อตามแผน งานจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุกทุกผลิตภัณฑ์
2.งานตรวจสอบและบันทึกอุปกรณ์ท่อทางรับของทุกผลิตภัณฑ์ งานเก็บสำรองผลิตภัณฑ์ (รับน้ำมันทางท่อ)
3.งานรักษาความสะอาดอุปกณ์และพื้นที่ในพื้นที่ปฏิบัติการ งานบรรจุน้ำมัน 200 ลิตร
4.งานควบคุมการจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก
5.งานผนึกซีลรถบรรทุกน้ำมัน งานตรวจสอบคุณภาพก่อนจ่ายน้ำมัน งานกิจกรรมเพิ่มผลผลิต งานระงับเหตุฉุกเฉิน
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter