พนักงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: 1.ปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.เพศ ชาย หรือ หญิง
ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป
รายได้: 16,000 - 18,519 บาท
ลักษณะงาน: จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บัญชาพร้อมทั้งค้นหาข้อมูล รายละเอียด เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการแจกจ่ายเอกสาร
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter