พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
สาขา ช่างต่าง ๆ (ไฟฟ้า , เทคนิค )
รายได้: 12,500 - 15,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ติดตามและประสานงานกับบริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
2. ติดต่อประสานงานกับร้านสาขาทั่วประเทศ
3. สรุปแผนการเข้าซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อรายงานต่อหัวหน้า
4. รวบรวมฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงและการซ่อมเชิงป้องกัน
5. แก้ไขปัญหาเบื่องต้นให้กับร้าน เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามผลการซ่อมบำรุงของร้านสาขาที่มีการซ่อมบำรุง
7. ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter