พนักงานช่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ก่อสร้าง/โยธา
คุณสมบัติอื่นๆ พนักงานต้องออกพื้นที่ตรวจงาน เขียน Auto Cad
ประสบการณ์: 1-3 ปี
รายได้: 12,500 - 14,470 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.งานสำรวจ/จัดทำข้อมูลงานปรับปรุงภาพลักษณ์/ก่อสร้าง ในสถานีน้ำมัน
2.งานร่างแบบก่อสร้างสถานีบริการงานจัดแบบและจัดทำคำนวณ โครงสร้างอาคาร
3.วางแผนและกำหนดขั้นตอนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง
4.งานควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนและกำหนดขั้นตอนในงานก่อสร้าง เขียนแบบ Auto cad
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter