พนักงานควบคุมโครงการก่อสร้าง (โครงการ 1 ปี พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง)

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 24 - 35
วุฒิ ปวส. โยธา,ก่อสร้าง,สำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างอาคาร / โรงงาน 3 - 5 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง
มีความรู้และความเข้าใจแบบ เทคนิคและมาตราฐานการก่อสร้าง
มีความรู้และความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการก่อสร้าง
ประสบการณ์: 3 - 5 ปี
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย
2.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3.ควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่กำหนด
4.ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานและผู้รับเหมา
5.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter