พนักงานวิเคราะห์

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: ป.ตรี สาขา บริหาร , คอม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1 ปี
รายได้: 15,000 - 17,250 บาท OT.10%
ลักษณะงาน: 1. ดูงานเอกสาร ในส่วนของการออกเลข สำเนา การส่ง รับ หนังสือ Memorandum กับหน่วยงานต่างๆ
2. ประสานงาน จองห้องประชุม จองรถ จองโรงแรม ให้พี่ๆในหน่วยงาน คป.ผยพ.
3. ติดตามผลงาน TPM-JIPM ทุกเดือน กับสถานีบริการน้ำมันตัวอย่าง จำนวน 11 สถานี
4. ประสานงานในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ปตท.
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter