ช่างเทคนิค & Operation ( ประจำโรงงานระยอง )

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 25 ปีขึ้้นไป
วุฒิปวส. ไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องมือวัด
มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานผลิต / ซ่อมบำรุง ในโรงงานไฟฟ้าหรืโรงงานอุตสาหกรรม
ประสบการณ์: 1 - 2 ปี
รายได้: รายได้ตามประสบการณ์
ลักษณะงาน: ตรวจวัดเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ตรวจวัดอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟ ฉุกเฉิน , CCTV
ตรวจเช็คพื้นที่กระบวนการผลิต
ร่วมกระบวนการเริ่มเดินเครื่อง และหยุดเพื่อซ่อมบำรุง
ตรวจเช็คเครื่องจักรเพื่อทำแผนซ่อมบำรุง
จำนวน(อัตรา): 25
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter