ช่างเขียนแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย 20-30 ปี
วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา หรือ วิศวกร
ประสบการณ์: 1-3 ปี
รายได้: 12,500 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: เขียนแบบงานวิศวกรรม และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องมือวัดและระบบควบคุม หรือ แบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น เช่น แบบอาคาร แบบ Single Line Diagram PFD P&ID เป็นต้น • ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนํามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ ์ • เขียนแบบอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบ มอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter