ค้นหา: , ประเภทงาน: โลจิสติกส์

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 20, 2018
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
20,000 - 23,000 บาท ค่าล่วงเวลา 10% จากฐานเงินเดือน ปตท.สนญ.
February 15, 2018
Warehouse Staff
12,500 - 14,000 บาท OT, ค่าเดินทางวันละ 50บาท (เฉพาะวันที่ทำงาน) PTT GC