ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 14, 2020
พนักงานบริหารทั่วไป ( ประจำโรงงานระยอง )
15,000 - 20,000 บาท นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
February 13, 2018
พนักงานวิเคราะห์
15,000 - 17,250 บาท OT.10% ปตท.สนญ.