ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
April 25, 2019
DEVELOPER (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
16,000 - 25,000 บาท ปฏิบัติงานในพื้นที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
February 13, 2018
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (IT SUPPORT)
12,500 - 18,000 บาท สำนัก ปตท. RO (หลังศูนย์ราชการจังหวัดระยอง)
February 13, 2018
Contractor, Onsite & Services Management
12,500 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก  ปตท.สนญ.