ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างโยธา-ช่างก่อสร้าง

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 14, 2020
พนักงานควบคุมโครงการก่อสร้าง (โครงการ 1 ปี พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง)
15,000 - 20,000 บาท นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
February 15, 2018
ช่างโยธา-ช่างก่อสร้าง
12,500 - 12,500 บาท OT, ค่าประสบการณ์ นิคมฯมาบตาพุด จ.ระยอง