ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างเทคนิค

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 21, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท คลังนำ้มันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
February 21, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 บาท OT คลังน้ำมัน ปตท.ลำลูกกา
February 21, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท ปตท.สนญ.
February 21, 2018
พนักงานช่าง
12,500 - 14,470 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท.สนญ.