ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 15, 2018
พนักงานขับรถผู้บริหาร
9,700 - 18,000 บาท OT, เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด PTT GC, GPSC
February 15, 2018
เลขานุการผู้บริหาร
20,000 - 30,000 บาท OT PTT GCระยอง
February 15, 2018
เลขานุการ
15,000 - 17,000 บาท OT PTT GCระยอง
February 15, 2018
Warehouse Staff
12,500 - 14,000 บาท OT, ค่าเดินทางวันละ 50บาท (เฉพาะวันที่ทำงาน) PTT GC
February 15, 2018
Administrative Assistant
11,500 - 17,000 บาท PTT GC
February 13, 2018
พนักงานบัญชี / พนักงานธุรการบัญชี
15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน3ปี PTT GC, PTT Asahi, PTT LNG, TEX, สถาบันวิทยสิริเมธีวังจันทร์