ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 15, 2018
พนักงานขับรถผู้บริหาร
9,700 - 18,000 บาท OT, เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด PTT GC, GPSC
February 13, 2018
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ
11,500 - 17,000 บาท GPSC