ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 13, 2018
พนักงานบัญชี
16,000 - 18,519 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
February 9, 2018
พนักงานวิเคราะห์
15,000 - 17,250 บาท OT.10% ปตท.สำนักงานใหญ่
February 9, 2018
ช่างเทคนิค 
12,500 - 15,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 5,000 บาท (ถ้ามี กว.) ค่าโทรศัพท์ 700 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
พนักงานบัญชี
19,000 - 27,500 บาท - ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,000 - 14,400 บาท OT (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบิกจ่ายตามจริง) ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
ช่างเขียนแบบ
12,500 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)