ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 21, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท ปตท.สนญ.
February 21, 2018
พนักงานช่าง
12,500 - 14,470 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท.สนญ.
February 20, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,522 บาท ปตท.สนญ
February 20, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
15,000 - 20,000 บาท OT ปตท.สนญ.
February 20, 2018
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
20,000 - 23,000 บาท ค่าล่วงเวลา 10% จากฐานเงินเดือน ปตท.สนญ.
February 13, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,522 บาท ปตท.สนญ
February 13, 2018
Contractor, Onsite & Services Management
12,500 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก  ปตท.สนญ.
February 13, 2018
พนักงานวิเคราะห์
15,000 - 17,250 บาท OT.10% ปตท.สนญ.
August 2, 2017
พนักงานธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.