ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 26, 2017
Graphic Design
18,500 บาท - ปตท.คลังพระโขนง
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง
July 24, 2017
พนักงานการตลาด
15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.คลังพระโขนง
July 12, 2017
พนักงานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง
July 12, 2017
Admin
9,700 - 15,000 บาท - ปตท.คลังพระโขนง