ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 21, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท คลังนำ้มันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
February 21, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 บาท OT คลังน้ำมัน ปตท.ลำลูกกา
February 21, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท ปตท.สนญ.
February 21, 2018
พนักงานช่าง
12,500 - 14,470 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท.สนญ.
February 20, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,522 บาท ปตท.สนญ
February 20, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
15,000 - 20,000 บาท OT ปตท.สนญ.
February 20, 2018
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
20,000 - 23,000 บาท ค่าล่วงเวลา 10% จากฐานเงินเดือน ปตท.สนญ.
February 13, 2018
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,522 บาท ปตท.สนญ
February 13, 2018
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (IT SUPPORT)
12,500 - 18,000 บาท สำนัก ปตท. RO (หลังศูนย์ราชการจังหวัดระยอง)
February 13, 2018
Contractor, Onsite & Services Management
12,500 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก  ปตท.สนญ.
February 13, 2018
พนักงานวิเคราะห์
15,000 - 17,250 บาท OT.10% ปตท.สนญ.
February 13, 2018
ทดสอบ
ปตท
February 13, 2018
พนักงานบัญชี
16,000 - 18,519 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
February 9, 2018
พนักงาน ฮั่ว เซ่ง ฮง ปตท.ทล 36
10,000 บาท ปตท.ทล 36 พีระเซอร์กิต
February 9, 2018
พนักงานวิเคราะห์
15,000 - 17,250 บาท OT.10% ปตท.สำนักงานใหญ่
February 9, 2018
ช่างเทคนิค 
12,500 - 15,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
August 2, 2017
พนักงานงานแรงงานทั่วไป 
10,200 บาท - คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
August 2, 2017
พนักงานธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.
July 26, 2017
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 5,000 บาท (ถ้ามี กว.) ค่าโทรศัพท์ 700 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
พนักงานบัญชี
19,000 - 27,500 บาท - ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
ผู้ช่วยนักวิจัย 
21,000 บาท OT สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
July 26, 2017
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,000 - 14,400 บาท OT (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบิกจ่ายตามจริง) ปตท.สำนักงานใหญ่
July 26, 2017
ช่างเขียนแบบ
12,500 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)
July 26, 2017
Graphic Design
18,500 บาท - ปตท.คลังพระโขนง
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง
July 24, 2017
พนักงานการตลาด
15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.คลังพระโขนง
July 24, 2017
พนักงานบุคคลประจำพื้นที่(ระยอง)
15,000 - 18,000 บาท OT +ค่าประสบการณ์ ปตท.ระยอง
July 12, 2017
พนักงานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง
July 12, 2017
Admin
9,700 - 15,000 บาท - ปตท.คลังพระโขนง
July 7, 2017
พนักงาน 7-Eleven
10,000 - 13,000 บาท 7-Eleven ปตท.บางเดื่อ