ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 26, 2017
นักสื่อความ
22,680 - 26,255 บาท โอทีเหมาจ่าย 10% ค่าโทรศัพท์ 700 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 3,000 (กรณี่ใช้รถตัวเองมาปฏิบัติงาน จะมีค่าเสื่อม 3,000 บาท) บางกระเจ้า