ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 15, 2018
ช่างโยธา-ช่างก่อสร้าง
12,500 - 12,500 บาท OT, ค่าประสบการณ์ นิคมฯมาบตาพุด จ.ระยอง
February 15, 2018
ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกลโรงงาน)
12,500 - 12,500 บาท OT, ค่าประสบการณ์ นิคมฯมาบตาพุด จ.ระยอง
February 15, 2018
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
15,000 - 17,999 บาท OT นิคมฯมาบตาพุด จ.ระยอง