ค้นหา:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 2, 2017
ช่างปฏิบัติการ(จัดรถ,เช็ครถ)
12,500 บาท ค่าเสี่ยงภัย 1,700 บาท ค่ากะ75 บาท OT 15% สถานีหลักนิมิตใหม่